Sdr. Felding og omegns Folkedanserforening - Indkvartering af tjekkere

Indkvartering af tjekkere